Høring – Utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn

28. mai 2013

Høringsfrist 11.06.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn.

Utkast til Nasjonalt handlingsprogram inneholder retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.  

Helsedirektoratet har gitt en kort frist på høringen, og den korte internfristen er nødvendig for at sentralstyret skal kunne ta stilling til saken i sitt siste møte før sommeren.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling