Høring – Utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn

28. mai 2013

Høringsfrist 11.06.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling