Høring – forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

03. mai 2013

Høringsfrist 30.05.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt JA-avdelingen