Høring – forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

03. mai 2013

Høringsfrist 30.05.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt JA-avdelingen