Høring - Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemnda

10. april 2013

Høringsfrist 29.04.2013

Fristen er utløpt

Den norske legeforeningen har mottatt en invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet til å foreslå nye medlemmer til Bioteknologinemnda. Nemndas virkeperiode utløper sommeren 2013. Det skal oppnevnes ny nemnd for fire år.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en åpen og inkluderende oppnevningsprosess og inviterer departementer, organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner til å foreslå kandidater.

Lenke til invitasjonen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/bioteknologinemnda-invitasjon-til-a-fore.html?id=720706

Saksbehandler

Olve Moldestad | Samfunnspolitisk avdeling