Høring - Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemnda

10. april 2013

Høringsfrist 29.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Olve Moldestad | Samfunnspolitisk avdeling