Høring - Nasjonal faglig retningslinje: Bildediagnostikk ved a-traumatiske muskel- og skjelettlidelser, Anbefalinger for primærhelsetjenesten

10. april 2013

Høringsfrist 29.05.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Nasjonal faglig retningslinje: Bildediagnostikk ved a-traumatiske muskel- og skjelettlidelser, Anbefalinger for primærhelsetjenesten.

Retningslinjen skal bidra til en kunnskapsbasert bruk av bildediagnostikk ved utredning av muskel- og skjelettlidelser.  

​Målgruppen er fagpersoner i kommunehelsetjenesten som henviser pasienter med vanlige smertetilstander i muskel-skjelett til bildediagnostikk, det vil si allmennleger, kiropraktorer og manuellterapeuter. Retningslinjen kan også være nyttig for fysioterapeuter.

Les hele grunnlaget:
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/nasjonal-faglig-retningslinje-bildediagnostikk-ved-a-traumatiske-muskel-og-skjelettlidelser.aspx

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling