Høring - Nasjonal faglig retningslinje: Bildediagnostikk ved a-traumatiske muskel- og skjelettlidelser, Anbefalinger for primærhelsetjenesten

10. april 2013

Høringsfrist 29.05.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling