Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring

18. mars 2013

Høringsfrist 15.05.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I april 2010 la en arbeidsgruppe oppnevnt av Statens vegvesen frem en rapport med forslag om et alkolåsprogram for alle promilledømte. Som oppfølging av dette oppnevnte Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til bruk av alkolås som alternativ til tap av førerrett. Forslaget skulle tilpasses rammene for betinget dom med vilkår om program mot ruspåvirket kjøring.

Arbeidsgruppens rapport «Alkolås som alternativ til tap av førerrett» av 10. september 2012 sendes med dette på høring.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling