Høring - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

15. mars 2013

Høringsfrist 24.04.2013

Fristen er utløpt

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningen på spørsmål som blir vesentlig viktigere når andelen eldre i befolkningen øker raskt. «Flere aktive og sunne år» er derfor foreslått som et langsiktig satsingsområde.

En sentral del av satsingsområdet «Flere aktive og sunne år» skal være et stort program, «Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester», som skal utvikle kvalitet og produktivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling