Høring - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

15. mars 2013

Høringsfrist 24.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld | Medisinsk fagavdeling