Høring - Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid

01. mars 2013

Høringsfrist 06.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) og European Federation of Public Services Unions (EPSU) inngikk 17. juli 2009 en rammeavtale om beskyttelse mot skader fra spisse eller skarpe instrumenter i sykehus og helsesektoren.

Direktiv 2010/32/EU, vedtatt 10. mai 2010, gjennomfører rammeavtalen mellom HOSPEEM og EPSU. I henhold til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, skal direktivet være gjennomført i norsk rett innen 11. mai 2013.

Arbeidstilsynet foreslår å gjennomføre direktivet ved å innta nye bestemmelser i forskrift av 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv