Landsstyresak - Forslag til arbeidsprogram 2013 - 2015

27. februar 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

På landsstyremøtet i 2011 ble det besluttet å dele Prinsipp- og arbeidsprogrammet i to. Ett prinsipprogram som skulle peke på langsiktig visjon og verdier for virksomheten og ett arbeidsprogram som skulle være orientert mot områder som skulle vektlegges og hvilke strategiske målsettinger som søkes oppnådd i en toårs periode. Det var presisert at arbeidsprogrammet som en følge av omleggingen skulle være mer overordnet. Det vedtatte prinsipprogram gjelder i fire år, frem til 31.8.2015, mens arbeidsprogrammet er toårig og utløper 31.8.2013.

En gjennomgang av arbeidsprogrammet i sentralstyremøtet 20. februar i år viste at de mer overordnede områdene landsstyret valgte fortsatt er viktige og aktuelle. Sentralstyret anbefaler derfor at hovedinnretningen på arbeidsprogrammet for 2011 - 2013 også gjøres gjeldene for 2013- 2015, men at programmet justeres noe.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet | Samfunnspolitisk avdeling