Landsstyresak - endring av spesialistreglene i onkologi

27. februar 2013

Høringsfrist 07.04.2013

Fristen er utløpt

Spesialitetkomiteen i onkologi har i samarbeid med Norsk onkologisk forening gjort en vurdering av innholdet i spesialistutdanningen i onkologi. spesialitetskomiteen har ved brev av 11.februar 2013 fremmet forslag om endring av spesialistreglene i onkologi.

Formålet med de foreslåtte endringene er forbedret kvalitet på spesialistutdanningen i onkologi og en tilpasning til endringer i sykehusene organisering, funksjonsfordeling og endrede pasientstrømmer. Spesialistkomiteen har i sitt revisjonsarbeid også hatt økt vektlegging av palliativ behandling. Dette læringsmålet vil bli tatt inn i nytt attestskjema.

Saksbehandler

Einar Skoglund | Medisinsk fagavdeling