Landsstyresak - endring av spesialistreglene i onkologi

27. februar 2013

Høringsfrist 07.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Einar Skoglund Medisinsk fagavdeling