Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur

27. februar 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen gjennomførte i 2007-2009 et omfattende utredningsarbeid som resulterte i en rapport om spesialistutdanningen av leger. I etterkant av utredningen har flere fagmiljøer meldt inn ønsker om endringer i spesialitetsstrukturen. Fra fagmiljøer både innefor kirurgi og indremedisin uttrykkes det at man med dagens spesialitetsstruktur ikke erverver nødvendig kompetanse og tilstrekkelige ferdigheter hverken i hoved- eller grenspesialiteter.

De konkrete tilbakemeldingene fra fagmiljøene om behov for endringer og et ønske om å spille inn synspunkter til myndighetenes arbeid, var hovedgrunnene til at sentralstyret 13.juni 2012 besluttet å iverksette et utredningsarbeid om spesialitetsstruktur.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling