Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur

27. februar 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling