Landsstyresak - Reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe

26. februar 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning Medisinsk fagavdeling