Høring for AD/HD – nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

26. februar 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har revidert veilederen fra 2005 og utarbeidet en faglig retningslinje som her sendes ut på høring. Retningslinjen har mer fokus på annen behandling i tillegg til eller som alternativ til behandling med legemidler, samt til en vurdering av funksjonsvansker. Det er tatt utgangspunkt i NICE clinical guideline (2008).

En veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD (IS-1244) kom ut i 2005. Denne veilederen var knyttet opp til et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om helhetlig rekvireringsordning av sentralstimulerende legemidler, hvor voksne også var inkludert, samt til forsvarlig bruk av disse legemidlene

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling