Høring for AD/HD – nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

26. februar 2013

Høringsfrist 11.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling