Landsstyresak - innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

På Landsstyremøte 22.5-24.5.2012 ble det i sak 10.3.fremsatt et forslag om endringer av lovenes § 3-2-3, 1.ledd og § 3-6-3, 2.ledd nr. 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene.

Bakgrunnen for landsstyrebehandlingen i 2012 var et forslag fra Birgitte Sterud fremsatt i epost av 24.1. 2012 (vedlegg) om endring av Legeforeningens lover § 3-2-3, 1. ledd nr 1 og § 3-6-3, 2. ledd nr 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene.

Saksbehandler

Bente A Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv