Landsstyresak - innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente A Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv