Landsstyresak - om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Etter Legeforeningens lover er det frivillig for leger i spesialisering å være medlem i en fagmedisinsk forening. Dersom legen i spesialisering velger å tilknytte seg en fagmedisinsk forening, kan dette gjøres uten å betale kontingent til den fagmedisinske foreningen.

Ylf Styret har fremmet forslag til endringer i Legeforeningens lover som innebærer at leger i spesialisering skal være obligatorisk medlem i, og betale kontingent til, de fagmedisinske foreninger på lik linje med spesialister.

Saksbehandler

Bente A Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv