Landsstyresak - om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Bente A Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv