Landsstyresak - Omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde besluttet at det skulle etableres en egen medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. HOD hadde bedt Helsedirektoratet om å følge opp beslutningen ved å bistå i departementets arbeid med å etablere spesialiteten. Det ble avholdt årsmøte i spesialforeningen for rus og avhengighetsmedisin 8. november 2012, hvor oppløsning av spesialforeningen ble besluttet. Årsmøte i den fagmedisinske foreningen Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin ble avholdt samme dag, med godkjenning av vedtekter for foreningen.

På sentralstyremøte 7.12. 2012 (sak 2.01) ble vedtekter og opprettelsen av den fagmedisinske foreningen Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin godkjent. Samtidig ble det vedtatt å fremme for landsstyret fordeling av valggruppe, jfr. lovenes § 3-6-4 (5).

Saksbehandler

Bente A Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv