Landsstyresak - Omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente A Kvamme | Avdeling for jus og arbeidsliv