Landsstyresak - Overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler

22. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Bente A Kvamme Avdeling for Jus og arbeidsliv