Høring - Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen

21. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorgani­sasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkelt­personer for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskaps­formidling.

Hovedhensikten med prisen er at kandidaten:

  • Står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid

 Juryen vil i tillegg legge vekt på at kandidaten:

  • Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet
  • Har norsk eller nordisk tilknytning

Har en del år igjen innen akademisk virke.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet Samfunnspolitisk avdeling