Høring - Nasjonal standard for flysykepleiere

15. februar 2013

Høringsfrist 26.02.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling