Høring - Nasjonal standard for flysykepleiere

15. februar 2013

Høringsfrist 26.02.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Luftambulansetjenesten ANS har sendt på høring forslag til ”Nasjonal standard for
flysykepleiere” på høring.

Luftambulansetjenesten ANS har sendt på høring forslag til ”Nasjonal standard for
flysykepleiere” på høring. Forslaget er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe med deltakelse av
flysykepleiere og justert etter innspill fra relevante fagmiljøer.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling