Høring - nasjonal kjernejournal

06. februar 2013

Høringsfrist 28.02.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt | Jus og arbeidsliv