Høring – forslag til nasjonal standard for triagering i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker

31. januar 2013

Høringsfrist 12.03.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling