Høring – forslag til nasjonal standard for triagering i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker

31. januar 2013

Høringsfrist 12.03.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling