Høring - Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

25. januar 2013

Høringsfrist 28.02.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Audun Fredriksen | Medisinsk fagavdeling