Høring - Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

25. januar 2013

Høringsfrist 28.02.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave.
Veilederens navn er forenklet, og det er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og tydeliggjøring av begreper og ansvar.

Veilederen IS-1691 Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende ble utgitt i juni 2009 etter et grundig arbeid i en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det ble satt som mål at veilederen skulle revideres etter tre år. Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave.

Veilederens navn er forenklet, og det er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og tydeliggjøring av begreper og ansvar

 

 

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling