Policynotat om global barnehelse (utkast)

17. januar 2013

Høringsfrist 16.02.2013

Fristen er utløpt

Legeforeningen sender på høring utkast til policynotat om global barnehelse.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter nevner spesielt helse som en grunnleggende menneskerettighet, og betydningen av å minske foster- og spedbarndødelighet. Barnedødelighet er den mest følsomme indikatoren på helsesituasjonen i en befolkning. God og målrettet forebygging og gode kurative helsetjenester er nødvendig for å bedre global barnehelse.

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftvedt | Medisinsk fagavdeling