Policynotat om global barnehelse (utkast)

17. januar 2013

Høringsfrist 16.02.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftvedt | Medisinsk fagavdeling