Høring: Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

17. desember 2014

Høringsfrist 23.02.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling