Høring - veileder for rusmestringsenhetene

15. desember 2014

Høringsfrist 27.01.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling