Hastehøring - Stønad til opioider etter folketrygdloven § 5-14 – forslag til endring av veileder vedrørende vilkår for individuell stønad

02. desember 2014

Høringsfrist 09.12.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om revisjon av Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Formålet med revisjonen er å justere refusjonsordningen for opioider ved kronisk non-malign smerte.

Legeforeningen har fått mulighet til å gi Helsedirektoratet innspill, men med svært kort frist[1] før saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen årsskiftet. Legeforeningen mener imidlertid at de fagmedisinske foreningene bør ha mulighet til en bredere drøfting av forslaget, og ber derfor om innspill i to omganger. Se høringsbrevet fra Legeforeningen for mer informasjon.

[1] Opprinnelig høringsinvitasjon fra Helsedirektoratet kan ikke sees mottatt i Legeforeningen.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling