Hastehøring - Stønad til opioider etter folketrygdloven § 5-14 – forslag til endring av veileder vedrørende vilkår for individuell stønad

02. desember 2014

Høringsfrist 09.12.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling