Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

18. november 2014

Høringsfrist 21.01.2015

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva Samfunnspolitisk avdeling