Høring - Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

12. november 2014

Høringsfrist 27.11.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Eikeland | Avdeling for jus og arbeidsliv