Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

07. november 2014

Høringsfrist 11.12.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.

Høringsnotatet inneholder forslag til lovendringer og forslag til ny forskrift om tilleggskrav for autorisasjon av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS. 

Departementet foreslår at kravet om at søkers utdanning må være jevngod med tilsvarende norsk utdanning videreføres. Det samme gjelder kravene for egnethet og alder. I tillegg foreslås følgende krav for å oppnå norsk autorisasjon:  

  • Bestått språkprøve og kurs i nasjonale fag
  • Bestått fagprøve
  • Krav om bestått prøve i legemiddelhåndtering

Les mer om høringen - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler

Christine Palm | Avdeling for jus og arbeidsliv