Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

07. november 2014

Høringsfrist 11.12.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv