Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

07. november 2014

Høringsfrist 11.12.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Christine Palm Avdeling for jus og arbeidsliv