Høring - revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

06. november 2014

Høringsfrist 26.11.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling