Høring - Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

15. oktober 2014

Høringsfrist 16.12.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

Innstegstillinger er et midlertidig tilsettingsforhold med en konkret og forutsigbar mulighet for tilsetting i fast stilling, så fremt den tilsatte har oppnådd en på forhånd definert kompetanse og resultater. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at prøveordningen skal bidra til at institusjonene får nye muligheter og større fleksibilitet i rekrutteringspolitikken Samtidig skal ordningen gi unge talenter forutsigbarhet gjennom et langvarig tilsettingsforhold med oppfølging, der de kan kvalifisere seg til fast ansettelse ved å oppfylle kriterier som er fastsatt på forhånd. Dette er en prøveordning, begrenset til 300 stillinger. Innstegsordningen vil fungere parallelt med nåværende ansettelsesordninger.

Departementet mener at ordningen kan bidra til å utvikle både institusjonenes mulighet til å utøve strategisk ledelse og talentenes kompetanse innenfor undervisning og forskning m.m. I forslaget til forskrift er det derfor satt noen overordnede rammer, men samtidig lagt stor vekt på at institusjoner som benytter ordningen selv må utforme bestemmelser og kriterier for hvordan ordningen skal praktiseres ved egen institusjon.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen | Avdeling for jus og arbeidsliv