Høring - Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

15. oktober 2014

Høringsfrist 16.12.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen | Avdeling for jus og arbeidsliv