Høring - Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU

14. oktober 2014

Høringsfrist 28.10.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Det medisinske fakultet ved NTNU om forslag til endringer av profesjonsstudiet i medisin.

Bakgrunn for prosjektet: Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU har fungert i sin nåværende form siden 1993. Endringer i helselovgivningen, ny kunnskap om læring og utdanning i tillegg til et samfunn i endring, gjør at fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet har vedtatt at medisinstudiet skal gjennomgås, både det faglige innholdet, pedagogikken og organisering. NTNU skal fortsatt tilby et moderne og fremtidsrettet medisinstudium og utdanne kandidater som kan møte samfunnets fremtidige behov for leger.

Det medisinske fakultet ønsker spesielt tilbakemelding på om de foreslåtte tiltakene vil bidra til å styrke kompetansen hos leger utdannet fra NTNU slik at de ivaretar sitt samfunnsoppdrag og møter behovene framtidens helsetjeneste.

Vi beklager den korte høringsfristen, men Det medisinske fakultet har som mål å fatte vedtak om endringer i studieplanen før jul.

Les om høringen - Gjennomgang av medisinstudiet

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling