Høring - Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU

14. oktober 2014

Høringsfrist 28.10.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling