Høring - Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU

14. oktober 2014

Høringsfrist 28.10.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling