Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

23. september 2014

Høringsfrist 24.10.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift som skal regulere adgangen til å gi helsepersonell tilgang til helseopplysninger i pasient­journaler og andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter.

Forskriften omhandler hvilke krav som må være oppfylt i virksomhetene for å kunne gi helsepersonell i andre virksomheter tilgang til pasientjournalen. En virksomhet som vil gi andre virksomheter tilgang må ha vurdert risikoen ved dette og ha iverksatt eventuelle tiltak for å begrense risikoen.

I forslaget heter det at virksomheter som vil gi helsepersonell fra andre virksomheter tilgang, må inngå en særskilt avtale om dette. Begge virksomhetene må ha gode organisatoriske og tekniske tiltak for å avgrense og kontrollere tilgangen til de opplysningene som er relevante og nødvendige for ytelse, administrasjon og kvalitetssikring av helse­hjelp til pasienten.

Helse- og omsorgsdepartementet mener det er viktig at de nye mulighetene for informasjonsdeling kan tre i kraft så raskt som mulig. De har derfor satt en svært knapp høringsfrist.

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv