Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

23. september 2014

Høringsfrist 24.10.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv